Gemeente
Amsterdam

Dit is een gearchiveerde versie van de website wijnemenjemee.nl, waarop je de bouw van de Noord/Zuidlijn kon volgen. Deze kennis is nog wel beschikbaar, maar je kunt dus geen reactie meer achterlaten.
Studie naar nieuwe Amsterdamse metrolijnen
75
9 maanden geleden
n-evo :
@Ron Die geweldige spoorverbinding door de Schipholtunnel die er om de haverkla ...

Studie naar nieuwe Amsterdamse metrolijnen

Duco Vaillant : Metro en Tram 18 december 2014 Netwerk

In het coalitieakkoord is in juni aangekondigd dat er nader onderzoek wordt gedaan naar het – op termijn – uitbreiden van het metronetwerk. Met het gereed komen van de Noord/Zuidlijn is de metro de ruggengraat van het OV-systeem. De afgelopen maanden zijn de verschillende mogelijkheden geïnventariseerd. Deze week heeft wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) namens het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad een voorstel gedaan voor de te onderzoeken varianten. In dit artikel gaan we hierop in.

1a. Sluiten Ring Sloterdijk – CS

Het sluiten van de Ringlijn (lijn 50) naar CS biedt niet alleen een hoogwaardige verbinding tussen de gebieden, maar ook rondom de haltes tussen Sloterdijk en CS. In het verleden zijn hier meerdere onderzoeken naar gedaan. Daarbij kwam naar voren dat hier veel reizigers gebruik van zullen maken.

Dit zijn vooral reizigers afkomstig uit de NS trein tussen CS en Sloterdijk. Ook kwam daaruit naar voren dat de haalbaarheid van de lijn toe zou nemen bij verdere ontwikkelingen van de Houthavens en Sloterdijk. Langs het beoogde tracé liggen verschillende stedelijke functies, waarvan de bezoekersaantallen de verwachtingen ver hebben overtroffen: Westerpark met het evenemententerrein, de Westergasfabriek met de televisiestudio’s en het vernieuwde Haarlemmerplein.

1b. Sluiten Ring Sloterdijk – Noorderpark

Om meer aan te sluiten op de ontwikkelpotentie van de stad is het ook mogelijk de Ringlijn via de Houthavens en de Noordelijke IJ-oever te verlengen naar het Noord/Zuidlijn station Noorderpark. Naar deze variant is nog geen serieus onderzoek verricht. De verwachting is dat deze lijn kansrijk wordt bij een stijging van bijvoorbeeld woningen, hotels en kantoorpanden op de Noordelijke IJ-oevers.

2. Oostwestlijn

De Oost/Westlijn kan het metronet als geheel versterken. Deze mogelijke lijn zal alle andere lijnen namelijk kruisen. Daarnaast kan daarmee West, Nieuw-West en Schiphol met het metronetwerk worden verbonden. Het beoogde tracé loopt langs een veelheid aan (potentiële) publiekstrekkers en knooppunten: Osdorpplein/Sloterplas, Station Lelylaan, Surinameplein, Overtoom/Vondelpark, Leidseplein, Museumplein, Weteringcircuit/Pijp Noord, Weesperplein/UvA-campus en de Dappermarkt.

In dit verband kan ook naar een andere variant worden gekeken waarbij Geuzenveld met de metro wordt ontsloten. Een nieuwe verbinding is wel kostbaar. Daarom kan er worden gedacht aan een gefaseerde aanleg, waarbij de eerste trajectdelen met de grootste knelpunten ondergronds worden aangelegd en er nog een tramexploitatie is.

3. Verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol

Deze lijn verbindt de binnenstad van Amsterdam rechtstreeks met Schiphol. Dit is een langgekoesterde wens van Schiphol, omdat de meeste van hun reizigers bestemming Amsterdam hebben, waarvan een groot deel naar de binnenstad afreist. De toegevoegde waarde van een verlengde Noord/Zuidlijn is die van een rechtstreekse verbinding tussen Schiphol en de binnenstad en de ontsluiting van gebieden tussen Zuid en Schiphol.

4. Station Sixhaven met of zonder aftakking Noordelijke IJ-oevers

Door de vele ontwikkelingen in het Overhoeksgebied – met onder andere het Eye Filminstituut, A’DAM en een groot congreshotel als trekkers – komt de vraag naar een eventueel station weer naar boven. Bij de bouw van de Noord/Zuidlijn is hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden. De uitvoering wordt bepaald door het wel of niet rekening houden met een eventuele aftakking richting Zaanstad. Als hiermee geen rekening hoeft te worden gehouden kan een eenvoudiger station worden gebouwd.

Amstelveenlijn en IJmeerlijn

De aanleg van de Amstelveenmetrolijn en een nieuwe IJmeerlijn worden op basis van eerder onderzoek en besluiten niet verder verkend. Naar de Amstelveenlijn is door de Stadsregio Amsterdam uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij er gekeken is naar de mogelijkheid de lijn tot hoogwaardige tram ofwel metro om te bouwen. Uiteindelijk is gekozen voor een hoogwaardige tram.

De IJmeerlijn is bedoeld om het toekomstige Almere Pampus – 20.000 woningen – met goed openbaar vervoer te verbinden met Amsterdam. Tussen rijk en regio is afgesproken dat er vervolgonderzoek komt als er circa 25.000 woningen in Almere zijn gebouwd en er zicht is op afronding van de realisatie van IJburg II.

Over de mogelijkheden van het uitbreiden van het metronet zijn we eerder ingegaan in de volgende artikelen: Station Sixhaven, aftakking Zaanstad, sluiten ringlijn, sluiten ringlijn Paul Südkamp, kruizen Vijzelgracht, doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol.

Heeft u vragen? U kunt ze hieronder stellen.

Foto van volger

n-evo

24-01-2018 | 14:23

@Ron Die geweldige spoorverbinding door de Schipholtunnel die er om de haverklap uit ligt en bussen die normaal al zo vol zitten dat ze dergelijke treinstoringen totaal niet kunnen opvangen bedoel je?

Aan de M50 in Nieuw-West heb je ook het spoor en bus 15 parallel lopen. Toch is die metro de drukste lijn van de stad en denken ze aan vertramming van de 15. Kennelijk kan het dus wel.

Die bijna € 7 miljard-kostende O/W-lijn gaat er voorlopig écht niet komen. Niet geheel onbelangrijk dat aan de oostkant qua bezetting van trams de noodzaak mist. Misschien als Amsterdam richting de 2 miljoen inwoners gaat.

Foto van volger

Ron

23-01-2018 | 16:41

Doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schiphol is zonde van het geld er ligt al een goede spoorverbinding en er rijden diverse lijnen van R-net, GVB lijn 69 wordt ook R-net vanaf Sloterdijk medio 2020 naar Schiphol 

NZ lijn kan je beter doortrekken naar Purmerend

En wat betreft de OWLijn ik zou zeggen doen , en dan vanaf IJburg

Foto van volger

Duco Vaillant, Metro en Tram

09-11-2017 | 08:27

@Ron
Grote luchthavens hebben vaak meerdere terminals waarbij de afstand daartussen behoorlijk groot is. Dit heeft ermee te maken dat er in de buurt van de oorspronkelijke terminal geen ruimte meer was. Het is zelfs niet ongewoon dat tussen twee terminals ook nog vliegtuigen moeten taxiën. De consequentie is dat hele grote groepen reizigers altijd een grote afstand moeten afleggen op de luchthaven. Om meer comfort te bieden wordt er dan een shuttle gebouwd.

Bij Schiphol is bewust gekozen voor het één terminal-concept, waarbij de loop- en rolafstand relatief klein is voor het aantal gates. Het nadeel is dat een aantal pieren wel erg lang is geworden, waardoor je in een ongelukkig geval nog vrij ver moet lopen. Een klein metronetwerk zou kunnen helpen, maar is vanwege de spreiding van gates over een vrij groot, maar compact gebied niet erg efficiënt. Om die reden heeft Schiphol een enorme hoeveelheid aan loopbanden gebouwd.

Foto van volger

Ron

24-10-2017 | 15:54

Schiphol wordt de komende jaren heel erg uitgebreid waarom komt daar geen ondergronds netwerk om de gates met elkaar te verbinden net als in andere grote steden. Er is al een goede treinverbinding met de rest van Nederland 

Foto van volger

ReindeR Rustema

02-05-2017 | 13:13

Plaatje bij de petitie aangepast! Nu een plaatje van een metrostel, geen kaartje meer. Veel te concreet…

Foto van volger

ReindeR Rustema

02-05-2017 | 13:03

@Alain Dat hou ik expres in het midden. Zodra je namelijk met een petitie in detail treedt heb je gelijk discussie over de details en is er genoeg reden voor mensen om niet te tekenen. Dat is namelijk een fout die ik met bijna al mijn petities in het verleden heb gemaakt. Er staan details om het mee oneens te zijn, terwijl veel mensen het met de strekking wel eens zijn.

Ook kan je met een petitie doorgaans niet tot in detail de politiek iets voorschrijven. Ze gaan er zelf immers ook nog eens uitgebreid over debatteren en het onderling oneens zijn. Maar laat ze het wel doen over de urgentie van een Oostwestlijn, los van hoe die precies komt te liggen. Dat uitvinden, daar is juist zoveel tijd voor nodig. Stel dat niet langer uit.

Teken dus nu vooral!

Foto van volger

Alain

02-05-2017 | 12:50

@ReindeR Rustema
Ik ben zeker te porren voor nieuwe metro-uitbreidingen, zolang ze concreet zijn gedefinieerd en daadwerkelijk wat toevoegen aan het bestaande ov-netwerk.

Uit jouw voorstel kan ik helaas niet opmaken wat je precies onder een oost/westlijn verstaat, ook omdat je refereert aan meerdere voorstellen die allemaal van elkaar afwijken (een naar het westen doorgetrokken Oostlijn verschilt van recentere voorstellen voor een lijn Osdorp-IJburg). Je link naar het (ooit nog eens door ondergetekende in elkaar gefabriekte) plaatje op Wikipedia maakt het er voor mij alleen maar verwarrender op; bovendien vind ik nou juist díe oost/westlijn niet van toegevoegde waarde.

Dus alhoewel ik je initiatief waardeer, ga ik er mijn handtekening op dit moment nog niet onder zetten. Ik weet dan namelijk niet waar ik voor teken.

Foto van volger

ReindeR Rustema

02-05-2017 | 11:53

Beste allemaal,

Zojuist een petitie geopend voor de Oostwestlijn. Allemaal tekenen!

https://oostwestlijn.petities.nl

Even getest op beleidsmakers en begeleid met persbericht.

Foto van volger

Alain

01-12-2015 | 14:49

@Duco Vaillant, Metro en Tram
Dank!

Foto van volger

Duco Vaillant, Metro en Tram

01-12-2015 | 13:40

@Alain
Zoals het er nu naar uitziet, komt dit 6 januari 2016 op agenda te staan van de commissie. Binnenkort meer over de metroverkenningen op deze website.

Foto van volger

Alain

01-12-2015 | 12:39

@Duco Vaillant, Metro en Tram

Hmmm…op de agenda van de commissie voor deze maand zie ik dit item niet vermeld staan. Kan alsnog betekenen dat het wel behandeld wordt. Maar dat is hier niet uit af te leiden.

Naar goed Amsterdams gebruik uitgesteld? Er leek enige urgentie aanwezig te zijn bij het college, maar misschien is de storm inmiddels al weer een beetje gaan liggen.

Foto van volger

Duco Vaillant, Metro en Tram

06-11-2015 | 11:39

@Alain
Volgens planning worden de resultaten van dit verkennend onderzoek in december in de raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid behandeld. B&W heeft op dit moment nog geen officieel standpunt ingenomen ten aanzien van een mogelijke uitbreiding van het metronet.

Foto van volger

Alain

05-11-2015 | 08:38

AT5 weet te melden dat de Telegraaf zou melden dat een oostwestlijn ‘een stap dichterbij’ is. Idem voor station Sixhaven. Het summiere artikel vermeldt geen bron en geeft niet aan wanneer die stap dichterbij is gezet. Op de site van de Telegraaf zelf vind ik er niks over terug.

Heeft een stagiair oud nieuws zitten recycleren? Of is er gisteren in de raadsvergadering na al het gekukel rond de wethouder van onderwijs nog ruimte gevonden om besluiten te nemen rondom toekomstige metrolijnen?

Foto van volger

Jan-Kees Verschuure

24-02-2015 | 08:30

De beste remedie tegen tunnelvisie (focus op eenduidige oplossingen), is het investeren in goed basis-OV. Algemeen bekend is dat laagfrequente treinverbindingen voor stadsvervoer ontoereikend zijn. Er liggen volgens mij uitdagingen op de as Diemen-Muiderpoort-Centrum-West, en minder op de as Schiphol-stad

Foto van volger

Duco Vaillant, Dienst Metro

20-01-2015 | 14:31

@Rouke
Eind van dit jaar wordt verwacht dat de resultaten aan de raad kunnen worden gepresenteerd.

Foto van volger

Rouke

19-01-2015 | 22:29

Misschien is het al gevraagd & beantwoord, maar wanneer kunnen we de onderzoeksresultaten tegemoet zien aankomend jaar?

Foto van volger

Duco Vaillant, Dienst Metro

09-01-2015 | 17:15

We kregen de volgende vraag van @RonnieAmsterdam via Twitter:

@RonnieAmsterdam
Het voorstel van B&W voor de te zoeken metrolijnen bevat ook onder andere een Oost/Westlijn naar Schiphol en het sluiten van de ringlijn naar CS of Noorderpark zoals deze ook in de structuurvisie Amsterdam 2040 staan. De verschillende varianten zijn in dit artikel na te lezen. Voor het antwoord met betrekking tot de Amstelveenlijn hebben we het even nagevraagd bij onze collega’s van de Stadsregio Amsterdam: “Met de ombouw van de Amstelveenlijn van een metro naar hoogwaardige tramlijn zorgen we voor een kosteneffectieve, veilige en toekomstvaste OV-verbinding met een optimale overstap op station Amsterdam Zuid. De mogelijkheid om de Noord-Zuidlijn in de toekomst door te trekken naar Amstelveen wordt niet onmogelijk gemaakt.”

Foto van volger

n-evo

06-01-2015 | 15:56

@Peter

Pont uiteraard 😉

Foto van volger

Rouke

06-01-2015 | 14:33

@Duco Vaillant, Dienst Metro, January 5, 2015 at 16:44:

Ik weet welliswaar niet wat ‘n acceptabel dalings- of stijgingspercentage is voor autowegen, maar bij knooppunt Amstel heb je tussen de huidige lussen ruimte genoeg om in ‘n open bak ‘n startschacht met helling te leggen.
Bovendien dacht ik ivm kruising van de Amstel (ja, langer dan de bedachte tunnel) dat de tbm toch minimaal op -20/-36 zal moeten komen ter hoogte van de rivier.
Het is wel zo dat de tunnel dieper komt te liggen & dus bij kruispunten Europaplein & Amstelveense weg voor flink extra werk zal zorgen, maar de bouwtijd kan echter wel flink korter..
Starten in 2019 & waarschijnlijk klaar voor 2025, da’s toch rapper dan in 2028/2029 zoals beoogd met de voornl. door Nederlandse bouwbedrijven verzonnen constructie.
Hoewel dit plan 3 nadelen heeft, dacht ik meld ‘t even.
– diepte aanleg
– weinig directe betrokkenheid NL’se bouwsector (waardoor deze optie nimmer serieus genomen gaat worden; ookal is aanbestedingsprocedure nog zo goed als niet begonnen.)
– lastige aanleg tussen Amstelveense weg/Schinkel of implementatie bij Riekerpolder.

———

Duco Vaillant, Dienst Metro, January 5, 2015 at 17:40:

Hoewel Noord voor ‘n aantal delen idd. niet al groots bebouwd is kun je dat van Molenwijk & stukkken Nieuwendam toch niet beweren.

Ik vind ‘t zonde dat er zo rigide aan de structuurvisie ’40 & metroplanstudies word vastgehouden, dat zit kostenbesparingen & goed OV op langere termijn in de weg.

Ik hoop dat de gemeente & MRA het rapport van het PBL ‘Kiezen & delen’ of hebben gelezen, of dit alsnog gaan doen, want ‘n Zuidasdok, verbreding, ondertunneling van snelwegen & korte -niet bepaald- metropolitane metrolijntjes klinken mij niet bepaald ‘groen’ of “innovatief” in de gehoorschelp.
Bovendien is ‘n metrolijn voor meer geschikt dan louter (menselijk) vervoer.

Foto van volger

Peter

06-01-2015 | 13:12

^^ Een pond is een halve kilo. En ook de munteenheid van het Verenigd Koninkrijk.

Foto van volger

n-evo

06-01-2015 | 12:32

Je kan zeggen dat Noord relatief dunbevolkt is, anderzijds heeft het wel bijna 100.000 inwoners. Uiteindelijk beetje kip of het ei verhaal hè… Noord is een relatief onaantrekkelijk en onderontwikkeld stukje Amsterdam o.a. omdat het al ruim 100 jaar als enige stadsdeel zonder tram- en metrolijnen zit. Het is afhankelijk van ponden en bussen. De bereikbaarheid is vergeleken met andere delen van Amsterdam om te huilen op het moment dat je zonder auto zit. Bussen worden in de hele stad als onwenselijk gezien: men geeft veelal voorkeur aan tram of metro. Ponden zijn tijdrovend en komen steeds verder aan hun maximumcapaciteit.

Ik zou haast zeggen dat een veel groter deel van Noord een impuls krijgt op het moment dat de metro een ruimer gebied dekt. Nu blijft het beperkt tot het stukje rondom de huidige N/Z-lijn. Waarom zou er geïnvesteerd worden in een gebied waar niks aan de infrastructuur veranderd en het maar afwachten is of er binnen afzienbare tijd een metro komt? Zoals ik het zei: kip of het ei.

Foto van volger

Frank

06-01-2015 | 11:46

Weet je wat pas mooi zou zijn? Als dat Zuidasdok onder de Amstel en de Schinkel zou liggen. Het aanzicht rondom beide wateren zou echt enorm verbeteren. Goede reden om alle infra lekker diep onder de hele zooi door te laten boren. Leg je eerst dat aan, haal je daarna alles bovengronds weg.
Maar vermoedelijk heb je dan een probleem als je er bovenop nog kantoortoren zou willen bouwen?

Foto van volger

Duco Vaillant, Dienst Metro

05-01-2015 | 16:40

n-evo
Uw vraag: In het Stadsspoorplan stond dat de N/Z-lijn veel verder Noord in zou rijden (uitwaaien naar Noordoost en/of -west). Waarom is dat niet gerealiseerd?

Ons antwoord: Amsterdam Noord is relatief dunbevolkt en kent 1 hoogstedelijk gebied, namelijk bij het Buikslotermeerplein. De bus en/of fiets kunnen goed het voor- of natransport zorgen. De kosten voor het uitwaaien zijn hoog en de verwachte aantal reizigers was laag. Pas in combinatie met intensieve ontwikkelingen worden andere delen pas interessant. Dit kan in de toekomst alsnog. Destijds werd gedacht dat dit op termijn kan als aftakking van de Noord/Zuidlijn richting Zaanstad, wat eventueel kan in combinatie met een station bij de Sixhaven. Bij de laatste structuurvisie van Amsterdam staat een mogelijkheid om de ringlijn vanuit west door te trekken richting station Noorderpark.

Foto van volger

Duco Vaillant, Dienst Metro

05-01-2015 | 15:44

@Rouke
Ik zal aan de mensen het Zuidasdok doorgeven. Ook het gebruik van een tunnelboormachine is kostbaar. Het nadeel van een tunnelboormachine is dat je altijd op diepte moet boren, en hoe groter hoe dieper. Stelregel is dat je minstens (liefst meer) diameter van de TBM als grond erboven hebt. Stel je hebt een enorme TBM van 17,6 meter (de grootste ter wereld die op dit moment wordt gebouwd door Herrenknecht), dan heb je ook minstens 17,6 meter aan grond daarboven nodig. Naast een begin en een eindschacht, betekent dit ook erg lange tunneltoegangen. Voor een korte tunnel is dit nadelig. Maak je de tunnel langer, dan zit je met andere problemen zoals de verkeersknooppunten, afslagen, andere infrastructuur zoals wegen en de Amstel en Schinkel. Dit zullen hoge bedragen zijn, waarschijnlijk veel hoger dan aan een ondiepe tunnel waar nu aan gedacht wordt.

Foto van volger

Rouke

04-01-2015 | 22:28

Nog een (off-topic) dingetje,

Kan er vanuit dienstmetro tegen divv gezegd worden dat het zuidasdok met ‘n ruim bemeten TBM aanleggen goedkoper uitpakt, al helemaal wanneer de TBM door gemeente is aangeschaft & bij ondergrondse verlengingen (van metro) handig van pas kan komen.

Scheelt bouwtijd & kosten aan zuidasdok & kosten bij aanleg/verlenging van ondergrondse stukken metro.

Foto van volger

n-evo

29-12-2014 | 14:53

Volgorde trein, bus, metro. tram snap ik niet helemaal. Lijkt me dat trein, metro, tram, bus logischer is qua prioriteit. Helemaal omdat de metro de ruggengraat van het Amsterdamse OV moet voorstellen. Op de tweede plaats het tramnetwerk en daarna pas de bus die de gaten opvult.

Foto van volger

Renske van Bers, Dienst Metro

29-12-2014 | 09:24

@Jeffrey, u ook een mooi 2015! Groet, Renske

Foto van volger

Jeffrey

27-12-2014 | 19:30

Mooi voornemen voor de Gemeente Amsterdam: Niet maanden/Jaren overleggen en tientallen rapporten maken die toch weer ergens in een la belanden maken. Maar gelijk in januari beginnen met de voorbereidingen voor aanleg en uitbreiding van de metro lijnen. 😉

Een gezond en een gelukkig nieuwjaar alvast voor iedereen ! 🙂

Foto van volger

Rouke

27-12-2014 | 15:46

Vanwege geen internet thuis reageer ik nu pas.

Valt mij zowel in reacties als in planning van ‘n brede verscheidenheid aan projecten (niet alleen ov), op dat ideeen slecht onderling worden afgestemd & dat lange termijn planning bij veel projecten zowel in planning als uitvoering vooral met kortzichtigheid worden doorgevoerd.

De meeste projecten lijken vooral gestoeld te zijn op werkverschaffing, niet op maatschappelijke relevantie noch lange termijn fysiolgische aspecten als gezondheid, ruimtelijk- & energiegebruik of transport om maar wat te noemen.

Ik zie weer ‘n projectje werk en geldverschaffing..

Foto van volger

Ingmar

24-12-2014 | 21:37

Mooie reacties hier op alle plannen. Mij lijken de meeste plannen opportuun: van plan 1b tot de lijn richting schiphol. Voor de uitbreiding en ontsluiting van de stad voor verkeer in de komende jaren en het tegengaan van autoverkeer zal dit wel tot stand moeten komen in de komende 50 jaar. Het gevaar is wel dat het bij onderzoek blijft of slechts een deeloplossing plaatsvindt.

Deze werkzaamheden gaan echt over een horizon van Amsterdam 2065. Wat mij betreft dus zaak om een grove planning uit te zetten voor metrouitbreiding, dan kun je dat gefaseerd doen en de kosten ook uitsmeren. Een van de redenen van de grote kritiek op de NZ-lijn is natuurlijk de grote kostenpost, dat is eenvoudiger te realiseren als je het wat meer uitsmeert.

Foto van volger

n-evo

24-12-2014 | 14:27

Geen stress haha! Bedankt iig voor de moeite en alvast fijne feestdagen toegewenst!

Foto van volger

Renske van Bers, Dienst Metro

24-12-2014 | 09:40

Beste volgers, erg interessant om jullie reacties te lezen en hoe jullie weer op elkaar reageren. Ik zag ook een paar vragen die specifiek aan ons gericht zijn. Ik zet ze uit, maar degenen die antwoord hebben zijn op vakantie. Normaal proberen we binnen 24 uur te antwoorden, maar dat gaat nu niet lukken. Excuus en we zijn er mee bezig! Groet en fijne dagen, Renske

Foto van volger

Renske van Bers, Dienst Metro

24-12-2014 | 09:28

@Frank, dat is aardig, bedankt! Groet, Renske

Foto van volger

Frank

24-12-2014 | 09:12

Fijne feestdagen Renske!
Gr.
Frank

Foto van volger

Renske van Bers, Dienst Metro

24-12-2014 | 00:18

@Frank, we zijn bezig met jullie vragen en opmerkingen, maar het kan even duren omdat we op vakantie zijn;) Groet, Renske

Foto van volger

Frank

23-12-2014 | 20:58
Foto van volger

martin

23-12-2014 | 20:06

@ Jeffrey
In het metrovijandige politieke klimaat ten tijde van de besluitvorming over de NZL (dat overigens nog steeds niet verdwenen is; met het Parool als actieve spreekbuis) )is het helemaal niet zo verwonderlijk, dat er in de bouw niet op de OWL geanticipeerd is, zoals op het Weesperplein wel gedaan is. De ruimtereservering, die de kruising bij het Weteringplantsoen mogelijk maakt is dan al heel wat: er in gefietst door technische ontwerpers met een vooruitziende blik, misschien (maar niet zeker) met medeweten van B&W, maar wel zeker onder de radar van de gemeenteraad.

Foto van volger

Jeffrey

23-12-2014 | 17:45

@Egbert Six

Bedankt voor je reactie. Het zal natuurlijk belachelijk zijn als je niet ondergronds kan overstappen op de Oost-West lijn op Station Vijzelgracht.

Wel jammer dat er nog niks gebouwd is. Want die oost-west lijn moet er wel komen natuurlijk

Foto van volger

Egbert Six

23-12-2014 | 16:40

@Jeffrey Meijer Voor zover mij bekend is er rekening gehouden met een haaks kruisende OostWestlijn. Die zal boven de NoordZuidlijn komen aan de stationskant van de (oude) Heinekenbrouwerij. Er is dus nog niets echt gebouwd, zoals bij station Weesperplein, maar er is wel rekening mee gehouden.

Foto van volger

Jeffrey Meijer

23-12-2014 | 16:14

Voor die Oost/Westlijn die ze nu gaan onderzoeken lijkt me het super handig als die lijn bij station Vijzelgracht de Noord/Zuidlijn kruist.
Dan krijg je in hartje-centrum een goede overstap station.

Mijn vraag is of dat technisch mogelijk is.

Foto van volger

Renske van Bers, Dienst Metro

23-12-2014 | 15:57

@N-evo, ik zet de vraag uit, hoewel het vanwege de feestdagen wsl iets langer gaat duren voordat ik het antwoord heb. Groet, Renske

Foto van volger

Jeroen

23-12-2014 | 12:24

Het verbaast mij ook altijd weer hoe weinig er in Amsterdam in OV geïnvesteerd wordt, zeker in vergelijking met de rest van Nederland. In Rotterdam en Den Haag worden allemaal nieuwe regioverbindingen gemaakt, in Amsterdam wordt er alleen maar geschrapt.
Het lijkt soms wel alsof de crisis alleen in Amsterdam plaats vindt, terwijl de rest van Nederland (als één van de weinigen in Europa) vrolijk doorbouwt alsof er niets aan de hand is..

Foto van volger

Jan-Kees Verschuure

23-12-2014 | 09:55

Sluiting van CS-Sloterdijk is niet alleen eerste prioriteit, maar legt ook behoeften bloot van het uiteindelijke netwerk. Het grote punt na realisatie van een metroring (die tramlijnen 13,14 binnen de ring ontlast) is de reistijd/overbelasting van trams als 1 en 9. Een oost/west-metrolijn zal volgens mij moeten lopen van De Aker naar metro Vijzelgracht (eerste fase), waarna de lijn in Muiderpoort NS langs het spoor richting Diemen NS gaat, met Science Park en Diemen Centrum als metrostations

Foto van volger

Richard

22-12-2014 | 14:08

Mijn prioriteit zou ook liggen bij het maken van verbindingen de regio in (MRA) waarbij een lijn Sixhaven met aftakking naar Zaanstad en de Zaan corridor richting Alkmaar de persoonlijke voorkeur geniet. Ontsluit nu alvast toekomstige en nieuwe woongebieden in de diverse windstreken om achterstallig onderhoud zoals een oost-west stadslijn in de toekomst te voorkomen.

Foto van volger

n-evo

22-12-2014 | 12:44

Vraag aan Dienst Metro:

In het Stadsspoorplan stond dat de N/Z-lijn veel verder Noord in zou rijden (uitwaaien naar Noordoost en/of -west). Waarom is dat niet gerealiseerd?

Foto van volger

Cornelis van Tilburg

22-12-2014 | 12:30

Is het niet gewoon het eenvoudigst om het Stadsspoorplan uit 1968 uit te voeren?
Mijn prioriteitenlijstje:
1. Allereerst: Een of twee Oostwestlijnen, evt. door te trekken naar Almere;
2. Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol, door Amstelveen of via de A4;
3. Ringlijn vanaf Isolatorweg doortrekken naar Noord, en tussen Isolatorweg en CS een NS-station, evt. aan een zijlijn.

Foto van volger

n-evo

22-12-2014 | 09:48

Voor de verlenging naar Schiphol is geen animo in Den Haag omdat het belang van ProRail/NS gigantisch is. Daar komt geen GVB-metro tussen langs de A4.

Verder wordt er al sinds dag 1 ontzettend krampachtig gedaan over metro- en tramverbindingen de regio rondom Amsterdam in. Waarom snap ik verder geen bal van. In Rotterdam en Den Haag is het al tientallen jaren de normaalste zaak van de wereld.

Foto van volger

n-evo

22-12-2014 | 09:47

Voor de verlenging naar Schiphol is geen animo in Den Haag omdat het belang van ProRail/NS gigantisch is. Daar komt geen GVB-metro tussen langs de A4.

Verder wordt er al sinds dag 1 ontzettend krampachtig gedaan over metro- en tramverbindingen de regio rondom Amsterdam in. Waarom snap ik verder geen bal van

Foto van volger

Frank

22-12-2014 | 07:53

@n-evo
Helemaal mee eens. Ik woon nabij WTC. Als ik richting CS moet pak ik de fiets (15-20 minuten). Of de 51. Voor het traject WTC – CS heb je geen Noord-Zuidlijn nodig. RAI was ook al goed bereikbaar met trein en metro.
Wat je overhoudt, zijn drie binnenstadstations (die niet echt nodig zijn voor openbaar vervoer binnen de ring) en de tunnel naar noord (prima en noodzakelijk).
De echte waarde voor de lijn zit in doortrekking naar Amstelveen en een aftakking naar Zaandam.

Foto van volger

n-evo

22-12-2014 | 07:41

Wil daar nog aan toevoegen dat ik het ronduit dramatisch vind dat de binnenstad het grootste gedeelte van 2 decennia in de kreukels heeft gelegen voor een metrolijntje met 0,00 uitbreidingsperspectief.

Foto van volger

n-evo

22-12-2014 | 07:25

Het gebied dat de N/Z-lijn dekt in Noord is zo klein, kan er wel om janken. De Ringlijn doortrekken naar Noord zou om die reden alleen al heel mooi zijn.

Foto van volger

willem lobbes

21-12-2014 | 14:03

Als eerste grote uitdaging – en op korte termijn – de oost/westlijn. Dit lijkt mij topprioriteit. Daarna lijn 26 ombouwen tot metro lijn naar Almere via Pampus. Ten derde de Noord/Zuidlijn als volwaardige metro lijn doortrekken naar Amstelveen Zuid/Westwijk.

Foto van volger

ReindeR Rustema

20-12-2014 | 23:15

Duco Stadig geeft in Het Parool hele goede argumenten om niet dit Zuidasplan door te zetten.

– Een A11 in plaats van een 6e rijstrook op de A10 neemt de noodzaak van een tunnel voor de A10 weg
– Als niet ook het spoor onder de grond verdwijnt (zoals nu besloten is) vervalt het perspectief van grootschalige woningbouw daar
– Voor het verbeteren van station Zuid kan je wel goedkopere oplossingen verzinnen dan zo’n dure tunnel.
– De tunnels bouwen geeft 10 jaar heel veel overlast. Ondertussen gaan de huurders aan de Zuidas wel comfortabel wat bij Schiphol huren. Waar doe je het dan nog voor?

Foto van volger

Egbert Six

20-12-2014 | 20:57

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald…
Ik durf het nauwelijks meer te hopen, maar zal dan toch nog een vroegtijdig einde komen aan het onzalige Zuidasplan. Wat mij betreft moet er nu niet geïnvesteerd worden in het onder de grond brengen van de A10 zolang de doortrekking van de NoordZuidlijn naar de VU (en verder…) beter geregeld is. Zie de mening van Duco Stadig in het Parool.
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3815571/2014/12/20/Tunnels-Zuidas-ingehaald-door-de-tijd.dhtml

Foto van volger

Wieger

20-12-2014 | 11:14

Goed om te horen dat er onderzoek naar deze varianten wordt gedaan!
Iedere uitbreiding van het metronet is wat mij betreft welkom. De nieuwe Oostwestlijn zoals hierboven beschreven steekt daar wel met kop en schouders bovenuit. Een verbinding met Schiphol trouwens ook en die zou trouwens ook gekoppeld kunnen worden aan de genoemde Oostwestlijn. Behalve een verbinding tussen binnenstad en Schiphol, ontsluit je ook een nieuw vervoersgebied ten zuidwesten van de stad, tussen Osdorp en Schiphol.

Foto van volger

Nigel

19-12-2014 | 21:29

(Dat moment wanneer je je realiseert dat de metro naar Gaasperplas eerder reed dan de trein van Duivendrecht naar Weesp 0_O)

Die ringlijn naar Noorderpark sturen biedt zoveel toekomst perspectief! De omgeving rond een metro wordt dusdanig bebouwd, dat de Noorderoever ook een echt deel van A’dam wordt.
Door de Houthavens, langs Tuindorp-Oostzaan en de Kamperfoelieweg naar Noorderpark. Daar zullen dan nog welde nodige aanpassingen moeten worden gemaakt, óf je rijd hem door naar de waterlandpleinbuurt. *** droomt weg ***

Nog een afzonderlijke vraag: Is het mogelijk dat Verrijn Stuart een zuidelijk ingang krijgt bij de realisatie van “Holland Park”

Foto van volger

trolly

19-12-2014 | 20:49

Het aardige van de Noord/Zuidlijn is, dat het de eerste amsterdamse metrolijn is, die niet parallel aan een spoorverbinding loopt. Tot nu toe trekken de andere lijnen ook nog wel een paar reizigers, dus dat is geen argument tegen het dichten van het gat tussen Isolatorweg en Centraal. Wie van De Vlugtlaan via Sloterdijk naar Nieuwmarkt wil, moet rekenen op 6 trein- en 9 overstapminuten op een totale reistijd van 22 minuten.
Ergo: Jan-Kees Verschure, als er niet besloten wordt de Oost/Westlijn aan te leggen, is het aansluiten van de ring op de Oostlijn een prima investering.

Foto van volger

Leo

19-12-2014 | 19:33

Ik moet wel zeggen dat ik vermoed dat die variant 1a er voornamelijk voor de politieke sier bij zit om de SP zoet te houden. Bij mijn weten heeft iedere studie die deze variant heeft onderzocht hem afgeschreven omdat hij feitelijk een bestaande spoorlijn verdubbelt en dus weinig nieuwe reizigers trekt, hooguit mensen die in plaats van met NS ineens met GVB reizen. In de volgende fase zal die waarschijnlijk al snel sneuvelen in het voordeel van 1b.

Als je die 1b variant een beetje slim aanlegt (en dus niet, zoals in deze tekening, door een onbevolkt gebied als de Mercuriushaven) en via de Houthavens laat lopen ontsluit je er direct een extra woonwijk mee. Aan de overkant van hij IJ kan het station precies op het punt tussen NDSM, Papaverweggebied en Distelweggebied worden aangelegd zodat alledrie die gebieden in één keer ontsloten kunnen worden.

Foto van volger

Harry K

19-12-2014 | 15:04

Oost-westlijn is natuurlijk een no brainer. Zo nu en dan ga ik naar vrienden in nieuw-west,komend uit oost is dat met ov een drama. Minimaal 3 kwartier onderweg als het geen uur is. Met de auto is het nog geen 20 minuten, natuurlijk is dat laatste voor de gemiddelde A’dammer geen optie. Doortrekken naar Zeeburgereiland zal een goede investering zijn, zodat mensen niet afhankelijk zijn tram 26. Een oost-west lijn zouden als eerste moeten doen ipv de Noord-Zuid lijn. Route Lelylaan, Overtoom, Leidseplein, Vijzelgracht, Weesperplein, Alexanderplein, Oosterpark, Muiderpoort, Flevopark, Zeeburgereiland makes most sense.

Foto van volger

Antje

19-12-2014 | 13:57

Waarom zou je nog een metro naar Schiphol laten rijden als er al drie spoorwegen uit Noordelijke stadsrichting binnen komen? Je zou hoogstens iets moeten bedenken om tegen stadstarief of één keer inchecken te mogen reizen. Voorzover dat goedkoper zou zijn. Het is toch ook vier zones extra.

Foto van volger

Ger Vermij

19-12-2014 | 13:54

Alle zaken welke in het artikel genoemd worden en praktisch alle
argumenten welke erna hierboven gegeven zijn, zijn al vele malen op deze website en op het skyscrapercity forum opgenoemd.
http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=2947
Lees al die wat oudere posting nog eens door, dat zal dat “nieuwe”
onderzoek misschien van ideeën voorzien.
Ik zie het artikel eigenlijk meer als een alibi om toch te gaan besluiten die lijn richting Amstelveen te gaan uitbreiden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet zonder een “gedegen”onderzoek.

Foto van volger

Jan-Kees Verschuure

19-12-2014 | 10:40

Ik pleit voor sluiting van de ringlijn (met in ieder geval een halte in de omgeving van het Nassauplein). Basis is een systeem met 2 metrolijnen: de N/Z-lijn en een vliegervormige ringlijn Gein-CS-Gaasperplas waarin de bestaande lijnen naar Zuidoost opgaan. Simpel en helder, alle stadsdelen met 1 overstap bereikbaar.

Foto van volger

d'ouwe vos

19-12-2014 | 10:23

1. Station Sixhaven. De vos was in de gelegenheid om daar zijn neus en ogen eens onder grond te steken afgelopen week. Er is bij de bouw van de lijn al rekening mee gehouden: er kan eenvoudig een perron gebouwd worden tussen de rails – alleen moeten er nog in- en uitgangen gebouwd worden. Niet zo’n moeilijke of dure klus lijkt me.

2. Dan natuurlijk de Oost West lijn. Die had al lang gebouwd moeten worden, in plaats van de NZ-lijn ! Yes !!
De Oost West lijn zal Amsterdam van veel ellende boven de grond verlossen en tal van belangrijke en drukke plaatsen in de stad met elkaar verbinden.
De bouwmeesters van de grachtengordel in de 17e eeuw met zijn halve cirkel vorm hadden al door dat vooral oost-west verbindingen Amsterdam toegankelijk (er) zouden maken.

3. En natuurlijk het doortrekken van de ringlijn van Isolatorweg naar CS. Ook zo iets wat al in de 70-80-er jaren had moeten en kunnen gebeuren.

Praten, praten, praten dan kunnen ze hier ( de vos is ook maar import) en dan voor krankzinnig veel geld de verkeerde beslissing nemen.

( wie durft er alsnog een bom te leggen onder het foeilelijke stadhuis aan het Waterlooplein.. ? )

Foto van volger

Mokumer

19-12-2014 | 09:53

Ik denk dat we ons moeten afvragen of nog meer mensenstromen richting CS wel gewenst is temeer daar je nu al ziet wat een chaos het soms is bij Victoriahotel is.
Wanneer de Rode loper ook gevoed kan worden vanaf het Weteringcircuit richting de stad zou dit mogelijk enig soelaas bieden.
Tevens zou in de overweging meegenomen moeten worden dat eventuele stadsuitbreiding(en) eenvoudig op de metrolijnen aangesloten kunnen worden. In dat opzicht is de NZ lijn, richting noord, een mooi voorbeeld.

Foto van volger

Frank

19-12-2014 | 07:18

(Moet ik er wel bij zeggen dat de tweede oost-westlijn dus af moet buigen richting noordwest, de eerste oost-westlijn gaat dan richting zuidwest en Schiphol)

Foto van volger

Frank

19-12-2014 | 07:16

Ik mis hier het vervolmaken van de eerste oostlijn tot oost-westlijn (doortrekken via Jordaan naar Leidsplein etc.).
Als je dat zou doen dan is de binnenstad goed dooraderd met de metro en de lijnen slingeren aan verschillende kanten de stad uit waardoor echt alles met elkaar verbonden wordt.
Nu blijft de noordwestelijke stadshoek zowel in de binnenstad als de buitenwijken een blinde vlek.

Foto van volger

PCAL

19-12-2014 | 00:12

Na maandenlange mediastilte dan eindelijk de politieke moed om te praten over concrete uitbreidingsmogelijkheden van de metro. Ben benieuwd wat daar uitkomt en of er daarna daadwerkelijk evenzo voortvarend wordt doorgepakt richting realisatie van kansrijke opties.

Door de Ringlijn door te trekken naar Noord langs de IJ-oevers hoeft een aftakking van de Noord/Zuidlijn richting Zaandam langs ongeveer dezelfde route niet aangelegd te worden. Station Sixhaven kan dan tegen minder kosten aangelegd worden om Overhoeks te ontsluiten.

De nieuwe Oost/Westlijn is eigenlijk een must voor de Stadsregio. Die gaat Amsterdam samen met de Noord/Zuidlijn (over 20 jaar toch echt doorgetrokken richting Amstelveen Stadshart) een boost geven. Bij voorkeur die Oost/Westlijn gefaseerd uitbouwen: aan de westkant vanuit Osdorp via Badhoevedorp doortrekken naar Schiphol en aan de oostkant vanaf Sarphatistraat (5 min lopen naar de Dappermarkt) via de Czaar Peterstraat en Piet Heintunnel doortrekken naar IJburg 2. Gefaseerd aanleggen en financieren wordt de uitdaging.
Wellicht kan tram 26 tegen die tijd ingekort worden naar Azartplein en aan de westkant van CS via de ongebruikte sporen langs Haarlemmerhouttuinen, Westerpark/Westergasfabriek terrein over het oude spoortrace worden doorgetrokken richting trambaan bij station Sloterdijk.

Doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol langs de A4 is dan geen issue meer. De noordelijke Nieuwe Meer oevers tussen Riekerpolder en Sloten blijven dan gewoon groen!

Foto van volger

lozano

18-12-2014 | 21:50

Amsterdam wordt weer leuker. Na jaren waarin er weinig kon en metro een vies woord was.
Gelukkig groeit onze stad stevig en kunnen we aan iets heel moois bouwen.
Mijn prioriteit een OOST-WEST lijn van Almere tot Osdorp. Een echte grote uitbreiding van IJburg (niet stoppen bij 20.000 woningen) want dat is een schitterend woongebied, en direct aansluiten op hoogwaardig openbaar vervoer. Een metro dus.

Foto van volger

jordanees

18-12-2014 | 20:34

Ik ben een groot voorstander van de oost-westlijn. Amsterdam mist gewoon een hoogwaardige oost/westverbinding. Nu kun je alleen met de tram van oost naar west en vice versa reizen. De tram is relatief traag in tegenstelling tot de metro. Hierdoor worden veel reizen waarbij deels de metro wordt gebruikt onbetrouwbaar en traag. Als er een oost-westlijn zou zijn zouden de dagelijkse reizen van ontzettend veel Amsterdammers veel betrouwbaarder zijn.

De tramlijnen 1, 7, 10 en 17 zouden zo verlicht kunnen worden.

Foto van volger

trolly

18-12-2014 | 19:52

Proficiat, medewerkers van de Dienst Metro. Een resultaat dat niemand een paar jaar geleden voor mogelijk had gehouden. Ben heel benieuwd wat eruit gaat komen, en vooral in welke volgorde en samenhang.
Als tot de aanleg van een Oost-Westlijn wordt besloten, wordt de urgentie van het sluiten van de ring via Centraal veel minder, en vervalt waarschijnlijk de behoefde aan de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol — tenzij via Amstelveen en Schiphol-Oost.
Een heel interessant onderdeel van die Oost-Westlijn zou wel eens het station ‘Leidseplein’ kunnen worden. In eerste instantie zou dat station tussen de tunnels onder de Overtoom en de Weteringschans moeten liggen, maar in een verre toekomst zou het omgebouwd moeten kunnen worden naar het kruisingstation zoals voorzien in het ‘Plan Stadspoor’.

Foto van volger

Koen Koenen

18-12-2014 | 19:32

Waarom toch niet de NZ-lijn via Amstelveen door trekken, via Schiphol-oost naar Schiphol. Met haltes bij VU, Uilenstede, en winkelcentrum Amstelveen. Dan kun je ipv lijn 5 lijn ook 16 of 24 door laten rijden naar Westwijk. Bij komend voordeel is, dat als er iets gebeurt op het traject Zuid-WTC Schiphol je een goede verbinding overhebt.

Foto van volger

Arjen

18-12-2014 | 19:16

@Ernst: Het willen doortrekken van de ringlijn 50 naar Amsterdam Centraal is een kwestie van “kaartstaar”. Het ziet er mooi op op het kaartje, maar het voegt niets toe voor de reizigers. Er gaan in de spits iets van 25 treinen per uur van Sloterdijk naar Amsterdam Centraal. Reistijd 6 minuten. Daar kan een metro op het zelfde traject nooit tegenop. Verlengen van de ringlijn 50 onder het IJ door naar een station in Noord van de Noord-Zuidlijn zal heel veel meer reizigers opleveren.

Foto van volger

frans zondervan

18-12-2014 | 18:24

Als het aan mij ligt: de Oostwestlijn. Dat zou de stad echt iets brengen.

Foto van volger

johan siemons

18-12-2014 | 18:10

ik wil absoluut niet flauw doen…maar er ZOVEEL mensen die héél goed een en ander kunnen “inwegen” dat ik vanaf de zijkant bewonderend toekijk .goed hè ?

Foto van volger

Ernst

18-12-2014 | 17:50

De lijn van Sloterdijk naar cs had allang gedaan moeten zijn nog voor de NZ lijn ..
dat levert meer op dan je denkt .
maar ja praten praten en nog eens praten daar is Amsterdam goed in en geld weggooien daar aan .

75
reacties van 36 volgers
Meest actief in deze discussie
n-evo 10
Frank 6
Renske van Bers, Dienst Metro 5
Rouke 4
Duco Vaillant, Dienst Metro 4

Bijdragen Metro en Tram
Duco Vaillant, Metro en Tram 3

Gerelateerde artikelen

Het eerste Oost/Westlijn-station bestaat al…
13 december 2017 : Duco Vaillant

Het eerste Oost/Westlijn-station bestaat al…

Duco Vaillant : Vervoerregio Amsterdam 13 december 2017
Nieuwe borden met reisinfo (vrijwel) overal geplaatst
13 oktober 2017 : Renske van Bers

Nieuwe borden met reisinfo (vrijwel) overal geplaatst

Renske van Bers : Vervoerregio Amsterdam 13 oktober 2017
Hoe gaat het met de petitie ‘Begin met de Oost/Westlijn in Amsterdam’?
9 oktober 2017 : Renske van Bers

Hoe gaat het met de petitie ‘Begin met de Oost/Westlijn in Amsterdam’?

Renske van Bers : Vervoerregio Amsterdam 9 oktober 2017
Het laatste nieuws over station Sixhaven
30 augustus 2017 : Duco Vaillant

Het laatste nieuws over station Sixhaven

Duco Vaillant : Vervoerregio Amsterdam 30 augustus 2017